//Valea Jiului Destinaţie Ecoturistică

Mondo Cariere a lansat ideea ca Valea Jiului să devină destinaţie ecoturistică. În cadrul evenimentului găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, de Teatrul Dramatic “I.D. Sîrbu” din Municipiul Petroşani, managerul companiei, Liliana Scarlat, a prezentat argumentele pe care se fundamentează conceptul de destinaţie ecoturistică.

“Această propunere răspunde în totalitate celor 5 priorităţi de investiţii ale politicii  de coeziune a Uniunii Europene pentru orizontul de timp 2030. Trecerea Văii Jiului de la statutul de regiune carboniferă la statutul de destinaţie ecoturistică corespunde priorităţii de a avea o Europă mai inteligentă prin Inovaţie şi priorităţii de a avea Europă mai ecologică, fără carbon, care să pună în aplicare Acordul de la Paris și să investească în tranziția energetică, în surse regenerabile și în lupta împotriva schimbărilor climatice·  Trecerea Văii Jiului de la o economie în care a predominat industria minieră la o economie în care predomină Turismul susţinut de Agricultură şi Industria Uşoară (producătoare de bunuri de larg consum) corespunde priorităţii de a avea o Europă mai inteligentă prin transformare economică·  Orientarea către Ecoturism corespunde tuturor priorităţilor (o Europă mai inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială şi mai aproape de cetăţeni). Această orientare nu exclude niciun fel de activitate economică atâta timp cât aceasta dezvoltă tehnologii prietenoase cu mediu, presupune trecerea de la energia bazată pe combustibili fosili la energia bazată pe surse regenerabile şi măsuri de conservare a mediul natural şi a moştenirii culturale. Pentru aceasta, trebuie susţinută creşterea numărului de IMM-uri profitabile şi implicit creşterea numărului de locuri de muncă sigure şi bine plătite, precum şi implicarea comunităţii în elaborarea unei strategii de dezvoltare teritorială”, a susţinut Liliana Scarlat.

Vă invităm să vă spuneţi opinia faţă de această idee în secţiunea Sondaj a site-ului nostru!

Nicolae Taşcă

Director Marketing şi PR 

2019-10-07T18:31:34+02:00

Lasa un comentariu