Termeni și condiții 2022-10-12T09:42:22+02:00

Termeni și condițiile utilizării site-ului web

PREAMBUL

Prin condiţiile de faţă vrem să descriem relaţia din Mondo Cariere S.R.L. şi dumneavostră, în calitate de utilizatori ai website-ului https://www.mondo-cariere.ro/, denumit în continuare „Site-ul”, într-o formă uşor de înţeles, care să ne permită şi unii şi altora şi să ne înţelegem obligaţiile şi să ne folosim de drepturile pe care le avem.

Utilizarea site-ului (incluzând accesarea, navigarea, adăugarea de comentarii și orice activitate de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta. Aceste condiţii nu îngrădesc în niciun fel drepturile prevăzute de lege şi nu crează drepturi legale.

PROPRIETARUL ŞI ADMINISTRATORUL SITE-ULUI

Mondo Cariere S.R.L.,  cu sediul social în Strada Anton Pann  nr. 92, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara, şi punctul de lucru în Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj 2, din aceeaşi localitate, CUI RO 23792074, Nr. ONRC J20-730-2008, telefon: 0784 092 508, e-mail: office@mondo-cariere.ro.  

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII MONDO CARIERE S.R.L.

Administratorul site-ului are următoarele drepturi:

     de a modifica în orice moment conținutul acestor condiţii, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment;

        de a limita, restricționa sau suspenda temporar sau permanent accesul utilizatorilor care nu respect prezentele condiţii;

    de a modifica structura și interfața oricărei pagini, subpagini, categorii, sau alte sectiuni ale site-ului în orice moment și în orice interval de timp liber ales;

        de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Administratorul site-ului are următoarele obligaţii:

        de a menţine acurateţea informaţiilor publicate pe site şi a remedia orice eroare sau inadvertenţă în cel mai scurt timp posibil de la identificarea ei;

        de a asigura confidenţialitatea şi protecţia datelor personale ale utilizatorilor.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII UTILIZATORI

Utilizatorii site-ului au următoarele drepturi:

        de a accesa, naviga, adăuga comentarii sau a desfăşura orice altă activitate pe site sub rezerva respectării actualelor condiţii;

        de a beneficia de confidenţialitatea şi protecţia datelor personale în conformitate cu prevederile legale.

Utilizatorii site-ului au următoarele obligaţii:

        să respecte drepturile celorlalţi, inclusiv dreptul la intimitate, confidenţialitate şi proprietate intelectuală;

        să aibă un vocabular decent, să nu jignească sau să umilească alte persoane prin comentariile lor;

        să utilizeze, reproducă, distribuie, transmită sau expună conţinutul site-ului numai în condiţiile permise legal;

       să nu afecteze şi să nu interfereze în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui este proprietatea intelectuală a Mondo Cariere S.R.L.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și că administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularului drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului https://www.mondo-cariere.ro/ utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administrator. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site sunt disponibile ]n permanenţă. Totuşi, ele pot fi întrerupte parţial sau în totalitate, temporar sau permanent fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Pentru mai multe informaţii privind prelucrarea şi protecţia datelor personale de către Mondo Cariere S.R.L. citiţi Politica de prelucrare şi protecţie a datelor personale aici.

Suplimentar, citiţi politica de confidenţialitate şi utilizare a fişierelor de tip cookie, aici.

Navigarea pe site-ul mondo-cariere.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestor Termeni și Condiții

Vă rugăm să consultați și următoarele documente:
Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele Cooki