/Termeni și condiții
Termeni și condiții 2020-08-19T20:19:36+02:00

Termeni și condiții

Ultima actualizare 19.08.2020

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a website-ului https://www.mondo-cariere.ro/, denumit în continuare „Site-ul”.

Site-ul este operat de MONDO CARIERE SRL, cu sediul social în Petroșani, strada Anton Pann, nr.92, județul Hunedoara, CUI RO 23792074, ONRC J20/730/2008, Telefon: 0737023720, e-mail:office@mondo-cariere.ro

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea, comentarea și orice activitate de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Administratorul site-ului, face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține erori sau inadvertențe pe care vom încerca să le remediem cât mai repede, de aceea nu suntem răspunzători pentru eventuala inducere în eroare sau crearea unor confuzii.

*Notă: toate informațiile prezentate pe site, inclusiv pozele, și orice alte detalii pot suferi erori pentru care administratorul site-ului nu se poate face răspunzător.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului https://www.mondo-cariere.ro/ utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administrator. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini, subpagini, categorii, sau alte setiuni ale site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătura cu acești termeni de utilizare, nu ezitați sa ne contactați folosind datele prezentate pe pagina de contact,  sau la adresa de email office@mondo-cariere.ro

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorul site-ului a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, a serviciilor de comunicații electronice, solicitări de oferte, precum și a altor servicii care vor putea fi oferite pe viitor.

Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciile oferite de către administratorul site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai MONDO CARIERE SRL implicați în furnizarea unor servicii prin intermediul site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de imposibilitatea de a accesa serviciile/produse oferite de către administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa administratorului site-ului: MONDO CARIERE SRL, cu sediul social în Petroșani, strada Anton Pann, nr.92, județul Hunedoara, CUI RO 23792074, ONRC J20/730/2008, sau prin e-mail la adresa: office@mondo-cariere.ro

Vă rugăm să consultați și următoarele documente:
Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele Cookie