Proiectul Lider

Axa prioritară 3 : „Promovarea măsurilor active de ocupare

Obiectivul specific: 3.8. „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Numărul Contractului de finanțare: POCU/227/3/8/116933

Cod SMIS: 116933

Titlul proiectului: LIDER

PREZENTAREA GENERALĂ
A PROIECTULUI LIDER

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi este implementat de către Mondo Cariere S.R.L.. Proiectul este implementat în Regiunea Vest, Judeţul Hunedoara şi are ca obiectiv general “Facilitatea trecerii de la managementul clasic (curent, conservator, informatic, fragmentar, autarhic) la managementul modern (anticipativ, previzional, inovațional,informatizat, sistemic, internațional) în întreprinderile din Regiunea Vest.

PACHETUL DE SERVICII OFERIT ÎN CADRUL PROIECTULUI

Consiliere profesională

Activitatea are ca scop autocunoaşterea şi încurajarea dezvoltării competenţelor de leadership ale participanţilor. Activitatea se desfăşoară individual.

Formare profesională

Activitatea are ca scop dezvoltarea competenţelor de management strategic a antreprenorilor/managerilor/lucrătorilor din resurse umane.

PROGRAMUL „COMPETENŢE ANTREPRENORIALE”

La absolvire participanţii vor avea cunoştinţele necesare pentru a realiza o evaluare obiectiva a situaþiei economico – financiare a întreprinderii si a elabora o strategie de finanţare a afacerii pentru un orizont de timp între 3 si 5 ani.

Durata programului: 40 de ore

PROGRAMUL „DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALĂ”

La absolvire participanţii vor avea cunoştinţele necesare pentru a alege şi implementa un model de management strategic adecvat întreprinderii.

Durata programului: 40 de ore

PROGRAMUL „MANAGER RESURSE UMANE”

La absolvire participanţii vor avea cunoştinţele necesare pentru a proiecta o strategie de resurse umane eficienta care sa asigure o forţă de muncă instruită şi motivată pentru a contribui la atingerea obiectivelor întreprinderii.

Durata programului: 40 de ore

PROGRAMUL „MANAGER RESURSE UMANE”

Durata programului: 60 de ore

Pentru a beneficia de pachetul de servicii persoanele interesate trebuie să fie ANTREPRENORI (PFA; Intreprindere Individuală etc.) sau ANGAJAŢI (manager/director/contabil şef/şef serviciu/sef compartiment/şef echipă/inspector resurse umane/angajat cu atributii de reusrse umane fără funcţie de conducere etc.).
IMM-urile (inclusiv PFA, intreprinderi individuale) din care provind aceştia trebuie să îşi desfăşoare sau să intenţioneze să îşi desfăşoare activitatea principală sau secundară în Judeţul Hunedoara într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate în Strategia Naţională de Competitivitate. Codurile CAEN ale activităţilor eligibile sunt prezentate în Anexa 1.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI

  • cartea de identitate, copie conform cu originalul;
  • actul de studii care atestă ultimul nivel de studii absolvit, copie conform cu originalul;
  • adeverinţă de la întreprindere din care să rezulte statutul de antreprenor sau încadrarea într-o poziţie de conducere sau cu responsabilităţi în Resurse Umane, actul în baza căruia s-a făcut încadrarea, postul ocupat conform organigramei/schemei de personal, localizarea postului în Judeţul Hunedoara, programul de formare profesională pentru care optează şi aspectele profesionale care îl recomandă pentru participarea la programul respectiv, în principal cele referitoare la implicarea în managementul strategic al întreprinderii, Anexa 2;
  • copie după certificatul de înregistrare fiscală (CUI);
  • certificatul constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii dosarului, din care să rezulte faptul că întreprinderea are autorizat, ca obiect de activitate principal sau secundar, cel puţin unul dintre codurile CAEN prevăzute în Anexa la prezentul document

Liliana Elena Scarlat

Manager de proiect

2018-11-02T15:52:20+02:00