Fii competent pe piaţa muncii!

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

Numărul Contractului de finanțare: POCU/298/3/14/120886

Cod SMIS: 120886

Titlu: Fii competent pe piaţa muncii!

PREZENTARE GENERALĂ
a proiectului „Fii competent pe piaţa muncii!”

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi este implementat de către parteneriatul format din Mondo Cariere S.R.L., lider de parteneriat, şi Psychycal Plus S.R.L., partener.
Proiectul este implementat în Regiunea Vest, Judeţul Hunedoara şi are ca obiectiv general „Facilitarea accesului la locuri de munca pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive din Regiunea Vest.”

Grupul ţintă al proiectului este format din 360 persoane, din care:

 •  180 persoane fără loc de muncă, din care:
  – 36 persoane cu vârsta peste 54 de ani
  – 54 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)
 •  72 persoane de etnie roma
 •  108 persoane din zona rurala.

Orice persoană cu domiciliul/reşedinţa în Judeţul Hunedoara care aparţine categoriilor de grup ţintă menţionate anterior este eligibilă pentru a participa la activităţile proiectului DACĂ ÎŞI DOREŞTE CU ADEVĂRAT SĂ MUNCEASCĂ!

Pentru a fi înregistrată în grupul ţintă şi a beneficia de serviciile de formare profesională, plasare în muncă şi consultanţă antreprenorială orice persoană interesată care aparţine categoriilor de grup ţintă menţionate anterior TREBUIE să participe la activitatea de informare, orientare şi consiliere profesională. Persoanele participante la această activitate vor fi înregistrate în grupul ţintă şi vor fi redirecţionate fie către serviciile de plasare în muncă fie către serviciile de formare profesională.

300 de participanţi la activitatea de informare, orientare şi consiliere profesională vor fi redirecţionaţi, pe baza potrivirii dintre profilul socioprofesional individual şi profilul ocupaţiei, către unul dintre programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

 • sudor, durata 18 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 1 grupa, 28 de participanþi/grupa, rata de plasare în munca minim 16 persoane;

 • bucatar, durata 18 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 1 grupa, 14 participanþi/grupa, rata de plasare în munca minim 8 persoane;
 • lacatus mecanic, durata 18 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 1 grupa, 20 de participanþi/grupa, rata de plasare în munca minim 16 persoane;
 • îngrijitor batrâni la domiciliu, durata 9 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 6 grupe, 14 persoane/grupa, rata de plasare în munca minim 42 persoane;
 • cusator de piese din piele si Inlocuitori, durata 9 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 2 grupe, 14 persoane/grupa, rata de plasare în munca minim 14 persoane;
 • agent de securitate, durata 9 săptămâni, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în România şi în UE, 3 grupe, 14 persoane/grupa, rata de plasare în munca minim 30 persoane;

 • competenţe antreprenoriale, durata 1 săptămână, finalizat cu certificat de absolvire recunoscut în România şi în UE, 6 grupe, 14 persoane/grupa, rata de plasare în munca minim 24 persoane.

Durata programelor „Sudor”, „Bucătar” şi „Lăcătuş mecanic” este de 720 de ore (240 ore teorie şi 480 practică), 8 ore pe zi, 90 de zile, 18 săptămâni.

Durata programelor „Îngrijitor batrâni la domiciliu”, „Cusator de piese din piele si Inlocuitori” şi „Agent de securitate” este de 360 de ore (120 ore teorie şi 240 practică), 8 ore pe zi, 45 de zile, 9 săptămâni.

Durata programului „Competenţe antreprenoriale” este de 40 de ore, 8 ore pe zi, 5 zile, 1 săptămână.

Pe parcursul participării la programele de formare profesională participanţii vor primi sprijin material şi financiar constând în:

 • masă zilnică pentru participanţii la oricare dintre programele de formare profesională;
 • subvenţie de 1080 lei pentru participanţii la programele „Sudor”, „Bucătar” şi „Lăcătuş mecanic”;
 • subvenţie de 540 lei pentru participanţii la programele „Îngrijitor batrâni la domiciliu”, „Cusator de piese din piele si Inlocuitori” şi „Agent de securitate”;
 • subvenţie de 200 lei pentru participanţii la programul „Competenţe antreprenoriale”.

Sprijinul material şi financiar va fi acordat proporţional cu durata participării la programele de formare profesională! În situaţia în care un participant înregistrează mai mult de 10% absenţe nemotivate acesta va fi exmatriculat şi nu va beneficia de subvenţiile prevăzute!

24 dintre participanţii la programul „Competenţe antreprenoriale” vor primi un premiu de 1.500 lei pentru a-şi înfiinţa o societate comercială conform planului de afaceri elaborat în timpul programului de formare profesională şi consultanţă antreprenorială pentru a depune o cerere de finanţare nerambursabilă în cadrul unor linii cu finanţare nerambursabilă dedicate start-up-urilor.

Localităţi previzionate pentru desfăşurarea programelor de formare profesională sunt următoarele:

 • Petroşani: sudor, îngrijitor bătrâni la domiciliu, agent de securitate, competenţe antreprenoriale;
 • Haţeg: îngrijitor bătrâni la domiciliu, Cusator de piese din piele si Inlocuitori, competenţe antreprenoriale;
 • Călan: bucătar, lăcătuş mecanic, îngrijitor bătrâni la domiciliu, competenţe antreprenoriale;
 • Simeria: îngrijitor bătrâni la domiciliu, competenţe antreprenoriale, agent de securitate;
 • Hunedoara: Cusator de piese din piele si Inlocuitori, îngrijitor bătrâni la domiciliu, competenţe antreprenoriale; agent de securitate;
 • Brad: îngrijitor bătrâni la domiciliu, competenţe antreprenoriale

Localităţile în care vor fi desfăşurate programe de formare profesională vor fi stabilite definitiv pe baza următoarellor criterii:

 • existenţa pe raza localităţii a unor agenţi economici de profil dispuşi să participe la pregătirea practică a participanţilor şi să angajeze o parte dintre ei la finalizarea cu succes a programului de formare profesională;
 • existenţa pe raza localităţii şi/sau a localităţilor învecinate acesteia a unui număr suficient de persoane aparţinând categoriilor de grup ţintă eligibile şi dornice să muncească pe cont propriu sau ca angajat după ce beneficiază de serviciile oferite prin proiect.

În situaţia în care prin cercetarea de teren pe care o vom efectua în perioada următoare vom identifica localităţi care îndeplinesc criteriile menţionate şi în care nevoia de serviciile furnizate în cadrul proiectului este mai mare decât în localităţile previzionate suntem deschişi organizării şi desfăşurării serviciilor de consiliere profesională, formare profesională, plasare în muncă şi consultanţă antreprenorială în localităţile respective.

Apreciem şi suntem recunoscători autorităţilor locale/instituţiilor publice/Ong-urilor/agenţilor economici care îşi manifestă disponibilitatea de a ne spijini în furnizarea serviciilor prevăzute în cadrul proiectului către persoane care au într-adevăr nevoie de ele, pentru ocupaţii care chiar înregistrează deficit de forţă de muncă calificată şi în zone în care există şanse reale de ocupare pentru participanţi, fie în calitate de angajaţi, fie în calitate de antreprenori!

Liliana Elena Scarlat

Manager de proiect

2018-10-04T10:59:37+02:00