Pe 22 octombrie se deschide aplicația de înscriere pentru Măsura 2 capital de lucru

/, Fonduri guvernamentale, Noutăți/Pe 22 octombrie se deschide aplicația de înscriere pentru Măsura 2 capital de lucru

MEEMA a anunțat perioada în care firmele mici și mijlocii (IMM) și ONG-urile cu activitate economică eligibile vor putea solicita ajutoarele de stat pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro fiecare, din fonduri europene și de la buget, din cadrul Măsurii 2 Capital de lucru, astfel Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE JOI, 22 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00, în sistemul electronic dedicat acestor granturi.

Cine poate beneficia de Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru între 2000 – 150.000 euro?

Conform proiectului de procedură (varianta cu propunerile de modificare incluse):

„Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.”

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) au obținut CERTIFICAT DE SITUAȚII DE URGENȚĂ Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
  • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  • c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  • e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
  • j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

ATENȚIE! Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 (actualizată în octombrie 2020) privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Mai multe detalii puteți citi aici: https://wisebusinessplans.ro/2020/10/15/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru-intre-2000-150-000-euro-aproape-de-lansare/

Autor: Adochiței Adrian-Daniel – expert accesare fonduri nerambursabile

2021-03-03T20:41:56+02:00

Lasa un comentariu