Managementul afacerii

/, Noutăți/Managementul afacerii

Întrebările antreprenorului

 1. Care  sunt activitățile de management  ale unei afaceri
 2. Care este diferența dintre antreprenor și managerul afacerii
 3. Care sunt greșelile cele mai frecvente ale antreprenorilor în managementul afacerii

Managementul afacerii

O imagine generală a activităților de management al afacerii evidențiază câteva funcțiuni tipice

 1. Marketing;
 2. Functia comerciala cu subfuncțiile de  aprovizionare și de  vânzări.
 3. Organizare și management;
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Financiar-contabilitate;
 6. Producția;
 7. Administrativ.
 8. Marketing este  este o funcție care cuprinde activități care asigură cea mai mare parte a legăturilor întreprinderii cu exteriorul: prospectarea pieței, prezentarea produselor și  serviciilor, promovarea pe piață, publicitatea, distribuția, asigurarea serviciilor post vânzare, urmărirea comportării produsului în consum.

        Marketingul este un proces de planificare, execuție, concepție, stabilire a prețului, promovare și distribuție a ideilor, bunurilor și serviciilor, destinată satisfacerii nevoilor individuale și obiectivelor organizațiilor.

        Marketingul este legătura între organizație și consumator. Toate organizațiile, fie că sunt pe profit sau nonprofit trebuie să satisfacă cerințele clienților săi.

Marketingul creează utilitate și este o funcție de creare a valorii, de adăugare de valoare.

Marketingul reprezintă:

– o atitudine;

– un mod de organizare a firmei;

– activitate;

– un producător de profit.

Funcția de marketing are o valoare tactică, strategică și este o funcție de prospectare a pieței de vânzare ( prin identificarea nevoilor prezente și viitoare) și proiectarea mijloacelor și eforturilor întreprinderii astfel încât să se obțină maximum de profit în condiții de satisfacere cât mai completă a cererii.

Este o funcție esențială, conform teoriei abordării de marketing a afacerii deoarece totul începe cu piața.

Marketingul ne spune ce și de ce cumpără clienții, care este motivația lor, cum trebuie să îmi construiesc produsul și serviciul, ce trăsături trebuie să aibă, ce preț cum să ajung la consumator.

 • Vânzările și aprovizionarea sunt subfuncții ale funcței comerciale.
 • Ele transformă produsul și serviciile în bani.

Subfuncția de aprovizionare presupune procurarea de cele mai bune condiții de calitate, costuri, termene și de securitate a produselor și serviciilor de care întreprinderea are nevoie pentru activitățile sale.

Include următoarele activități:

-analiza piețelor și surselor de aprovizionare pentru toate categoriile de produse și a evoluțiilor acestora;

-colaborarea la definirea caracteristicilor și specificațiilor  produselor ( care trebuie cumpărate;

-identificarea, selecționarea furnizorilor și negocierea cu aceștia;

-programarea și asigurarea ritmicității comenzilor și a livrărilor;

-administrarea stocurilor;

-furnizarea informațiilor referitoare la acest domeniu tuturor serviciilor utilizatoare.

Subfuncția de  vânzare

Idedntificarea nevoilor consumatorilor, a segmentelor de piață, planificarea și formarea  sortimentului comercial, desfacerea mărfurilor.

Vînzarea mărfurilor  regrupează o serie de operații de natură economică și tehnică, precum:

-colaborarea la definirea caracteristicilor și specificațiilor produselor, care trebuie cumpărate;

-identificarea, selecționarea furnizorilor și negocierea cu aceștia;

-programarea și asigurarea ritmicității comenzilor și a livrărilor;

-administrarea stocurilor.

3.Organizare și management

Organizarea este definită ca fiind funcția managementului care asigură resursele umane, materiale și financiare necesare creării unei structuri formale de competență și autoritate.

Organizarea implică , în cadrul organizației următoarele:

-determinarea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor planificate,

-gruparea activităților într-o anumită structură logică

-repartizarea grupurilor de activități pe funcții și oameni.

Organizarea este ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc și delimitează procesele de muncă fizică și intelectuală și componentele lor precum și gruparea acestora pe costuri, formații de lucru, compartimente și atribuirea personalului, corespunzător anumitor criterii economice, tehnice și sociale, în vederea realizării obiectivelor propuse.

Organizarea și managementul includ organizarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea și controlul.

4. Managementul resurselor umane

Pentru a-și îndeplini obiectivul funcția de management a resurselor umane  se bazează pe un număr de procese interdependente care includ:

 1. Planificarea resurselor umane
 2. Recrutare și selecție
 3. Managementul performanței
 4. Instruire și dezvoltare
 5. Recompense
 6. Beneficii, egalitate de șanse
 7. Securitatea și sănătatea în muncă.

5.Funcția financiar contabilă înregistrează activități prin care se asigură  obținerea și folosirea  rațională a resurselor financiare necesare desfășurării activității întreprinderii.

Asigură finanțarea afacerii după nevoi, banii de care are nevoie afacerea pentru a funcționa sau pentru a se dezvolta. Contabilitatea asigură informațiile privind operațiunile.

6.Functia de producție reprezintă relația dintre intrările ( input)  și ieșire ( output) unei organizatii productive. Această activitate asigură procurarea resurselor materiale necesare funcționării.

 7. Funcția administrativă este o altă funcție a managementului care asigură funcționarea efectivă, condițiile de operare și include servicii de pază, curățenie, secretariat, management, active, etc.

Expert în Managementul Firmei: Negru Mariana

2021-05-18T12:40:16+02:00

Lasa un comentariu