Curs Competente Antreprenoriale

PLANUL DE PREGĂTIRE

OBIECTIVUL CURSULUI

Formarea viziunii economico-financiare asupra dezvoltarii si funcționarii firmei

PROGRAMUL „COMPETENŢE ANTREPRENORIALE”

La absolvire participanţii vor avea cunoştinţele necesare pentru a realiza o evaluare obiectiva a situaþiei economico – financiare a întreprinderii si a elabora o strategie de finanţare a afacerii pentru un orizont de timp între 3 si 5 ani.

Durata programului: 40 de ore

REZULTATE AȘTEPTATE

  • Formarea deprinderii accesării site-ului fonduri ue.ro și analiza programelor de finanțare compatibile cu obiectul de activitate si obiectivele strategice ale întreprinderii
  • Capabilitatea de a coordona întocmirea documentațiilor necesare pentru: planul de afaceri, studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, memoriu justificativ

CONDIȚII DE ACCES LA CURSUL DE FORMARE

Antreprenori și manageri din domeniul economico-financiar

Acte necesare la înscrierea în grupul țintă:

  • BI/CI
  • Adeverință eliberată de angajator în care trebuie să fie stipulată funcția conform organigramei și departamentul în care își desfășoară activitatea
  • Copie certificată ”conform cu originalul” după documentul  care-i conferă dreptul de a desfășura fapte și acte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale respectiv prestări servicii, din vânzarea acestoraa pe piață în condiții de concurență, pentru antreprenori
  • Copie după diploma care atestă ultimul nivel educațional absolvit.

CERTIFICARE

Persoanele care finalizează programul de formare dobândesc o diplomă de absolvire recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări, valabilă atât în România cât și în țări membre UE.

2020-08-15T20:05:10+02:00