Ce înseamnă IMM?

/, Noutăți/Ce înseamnă IMM?
  • Ce sunt Întreprinderile?

Ca să fii certificat drept IMM trebuie să fii considerat întreprindere.

O întreprindere este orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma ei legală.

(Definiție dată de Curtea Europeană de Justiție). În acest context societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale, întreprinderile individuale angajate într-o activitate economică pot fi considerate întreprinderi.

Factorul determinant este activitatea economică, nu forma juridică.

ATENȚIE! PFA, I.I.  și I.F deși sunt considerate întreprinderi, NU fac parte din categoria IMM. 

În categoria IMM se încadrează doar întreprinderile cu personalitate juridică (SRL, SRL-D, S.A, SCA, SNC, SCS)

Cum se clasifică IMM-urile?

La clasificarea IMM-urilor se are în vedere:

– numărul mediu de asociați;

– cifra de afaceri anuală netă;

– bilanțul contabil anual.

IMM-urile se clasifică în:

– microîntreprinderi;

– întreprinderi mici;

– întreprinderi mijlocii.

  • Microîntreprinderile sunt întreprinderi care au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală sau bilanț total anual de până la 2 milioane euro.
  • Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au mai puțin de 50 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală sau un bilanț contabil anual de până la 10 milioane euro.
  • Întreprinderile mijlocii sunt acele întreprinderi care au până în 250 salariați și care au o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 50 milioane euro sau bilanț anual care nu depășește 48 milioane de euro.

Cea mai bună sursă de finanțare pentru a construi o afacere în România este atragerea de fonduri

europene nerambursabile.

Microîntreprinderile și IMM-urile alcătuiesc 99% din totalul întreprinderilor din Uniunea

Europeană. În 2018, aproape 23 de milioane de IMM-uri au generat 3,9 mii de miliarde euro ca

valoare adăugată și au asigurat locuri de muncă pentru 90 de milioane de persoane, reprezentân d o

sursa esențială de spirit antreprenorial și de inovare.

Autor: Expert management firme – Mariana Negru

2021-03-08T14:21:33+02:00

Lasa un comentariu