Alege competența 2021-04-16T14:19:58+02:00

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritara 3 – „Locuri de muncă pentru toți”

Obiectiv specific 3.1: „Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.”

Obiectiv specific 3.4: „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.”

Titlu proiect „Alege competenţa” Cod SMIS 137397

PREZENTARE GENERALĂ

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi este implementat de către Mondo Cariere S.R.L

Proiectul este implementat în Regiunea Vest, Judeţul Hunedoara, Microregiunea Valea Jiului.

OBIECTIV GENERAL

 • Facilitarea accesului la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de munca și pentru persoanele inactive din Microregiunea Valea Jiului.

GRUP ȚINTĂ

 • 130 persoane fără loc de muncă care au domiciliul sau reşedinţa într-un dintre localităţile din Valea Jiului: Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani. 

ACTIVITĂŢI

Recrutare, selecţie şi menţinere în activitate a grupului ţintă;

Informare, orientare şi consiliere profesională:

 • OCUPAŢIILE
 • POTENŢIALUL PROPRIU
 • ALEGEREA OCUPAŢIEI
 • CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
 • ANGAJAREA ŞI INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Formare profesională:

 • Specializare: SUDOR
 • Specializare: BUCĂTAR
 • Specializare: MANAGER RESURSE UMANE
 • Specializare: COMPETENŢE ANTREPRENORIALE
 • Specializare: COMUNICARE ÎN LIMBA ITALIANĂ
 • Specializare: COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ

Consultanţă antreprenorială şi plasare în muncă:

 • Sprijin pentru ÎNFIINŢARE FIRMĂ
 • Sprijin pentru ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE DESTINATE START-UPURILOR
 • Sprijin pentru ANGAJARE

REZULTATE AȘTEPTATE

0
persoane participante la informare, orientare şi consiliere profesională;
0
participanţi la programe de formare profesională continuă autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări;
0
persoane care își înființează firmă
0
persoane ocupate.