Dezvoltare durabila

Dezvoltare durabila 2018-09-14T14:23:00+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Conceptul dez­voltării durabile și-a propus drept obiectiv general acceptat reducerea ”amprentei”  ecologice a omului, prin promo­va­rea integrității mediului, echității în­tre indivizi și generații în condițiile menținerii eficacității economice.

Găsirea unui echilibru între ca­pa­ci­ta­tile naturale existente și nevoile (pre­zente si viitoare) ale societății reprezintă pro­ble­ma esențială.

Caracterul pradator al “societății de con­sum” este tot mai evident și studii recente la nivel mondial evidențiază faptul că dacă fiecare pământean (din cei aproximativ 7 mi­liar­de câți există acum) ar trăi ca un occi­dental mijlociu, ne-ar trebui trei pla­nete ca a noastră pentru a ne satisface nevoile aferente!

Matricea ecologică devine astfel o re­sursă strategică, în condițiile în care resursele tradiționale sunt pe cale de epui­zare.

Dezvoltare durabila – Mondo Cariere
Dezvoltare durabila – Mondo Cariere

Conceptul dez­voltării durabile și-a propus drept obiectiv general acceptat reducerea ”amprentei”  ecologice a omului, prin promo­va­rea integrității mediului, echității în­tre indivizi și generații în condițiile menținerii eficacității economice. Găsirea unui echilibru între ca­pa­ci­ta­tile naturale existente și nevoile (pre­zente si viitoare) ale societății reprezintă pro­ble­ma esențială. Caracterul pradator al “societății de con­sum” este tot mai evident și studii recente la nivel mondial evidențiază faptul că dacă fiecare pământean (din cei aproximativ 7 mi­liar­de câți există acum) ar trăi ca un occi­dental mijlociu, ne-ar trebui trei pla­nete ca a noastră pentru a ne satisface nevoile aferente! Matricea ecologică devine astfel o re­sursă strategică, în condițiile în care resursele tradiționale sunt pe cale de epui­zare.

Dezvoltarea durabilă se dobândește prin­tr-o mare putere de adaptare, prin cul­tura schimbării, prin inițierea unei stra­tegii pe termen lung, care să res­pec­te limitele de toleranță ale naturii și să aibă la bază principiul precauției, în­suțit la nivel individual și in­stitu­țio­nal.

Cu alte cuvinte, “Trebuie să mergem nu către o so­cie­tate de privațiuni, ci spre o societate a moderației, de abundență frugală” (Hulot), deoarece lumea de mâine, de voie, de nevoie, va fi diferită de cea de azi.

Proiectului ”Lider” promovează principiile care stau la baza dezvoltării durabile ca element fundamental în elaborarea oricărei strategii manageriale pe termen mediu și lung.

Aceste principii validate la nivel național și internațional se referă în principal la:

  • “Poluatorul plătește” sau principiul internalizării costurilor marginale externe (externalităților negative) prin care se sta­bilește folosirea mecanismelor de pia­ță pentru ca poluatorii să suporte în totalitate costurile sociale și de me­diu ale activității lor și ca aceste cos­turi să fie reflectate în prețurile și ta­ri­fe­le bunurilor și serviciilor;
  • Protecția biodiversității și abordarea responsabilă a ciclului de viață al bu­nu­rilor, serviciilor și tehnologiilor cu consecințe asupra mediului ge­nerate de efectele economice legate de diferitele stadii ale prelucrării și va­lo­rificarii produselor de piață;
  • Utilizarea eficientă a resurselor constituie o componentă de bază a managementului proiectului prin: reducerea la maxim a consumului de hârtie și distribuirea informațiilor preponderent pe cale elctronică; utilizarea de locații iluminate și aerisite preponderent natural; agurarea vizibilității proiectului prin mesaje care promovează dezvoltarea durabilă, etc.;
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice presupune cultivarea responsabilității pentru acțiunile întreprinse, începând cu achiziția de echipamente electrice și electronice cu consumuri reduse de energie reduse și terminând cu programele de pregătire care să includă aspecte spre tranziția către o economie cu emisii reduse de bioxid de carbon care accentuează efectul de seră al planetei cu repercursiuni negative asupra calității vieții pe termen mediu și lung.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.